NƯỚC DỪA VÀ BỆNH CƯỜM NƯỚC, BỆNH ĐỤC NHÂN MẮT

NƯỚC DỪA VÀ BỆNH CƯỜM NƯỚC, BỆNH ĐỤC NHÂN MẮT

Sức Khỏe và Bệnh Tật - Mar 24/03/2014

Bệnh tăng nhãn áp, hay còn gọi là cườm nước (glaucoma) là một bệnh gây sợ hãi cho người ta vì nó có thể dẫn tới mù mắt. Tăng nhãn áp xảy ra khi áp lực bên trong mắt

NƯỚC DỪA VÀ BỆNH CƯỜM NƯỚC, BỆNH ĐỤC NHÂN MẮT