Phép lạ mới đây tại Aicập

Phép lạ mới đây tại Aicập

SUY NIỆM - Aug 23/08/2014

Ông nọ, người Hồi giáo Hồi Giáo ở Aicập, giết vợ mình vì bà ta đang đọc Kinh Thánh, rồi chôn bà ấy với bé sơ sinh và con gái tám tuổi.

(Recent miracle in Egypt! Broadcasted in CBS…)

Ông nọ, người Hồi giáo Hồi Giáo ở Aicập, giết vợ mình vì bà ta đang đọc Kinh Thánh, rồi chôn bà ấy với bé sơ sinh và con gái tám tuổi.

A Muslim man in Egypt killed his wife because she was reading the Bible and then buried her with their infant baby and an eight-year old daughter.

Hai bé gái ấy bị chôn sống! Rồi ông ta báo với cảnh sát rằng người cậu nọ đã giết hai bé ấy. Mười lăm ngày sau, có người trong gia đình khác qua đời. Khi chôn người ấy, người ta mới thấy hai bé gái dưới cát – CHƯA CHẾT!

The girls were buried alive! He then reported to the police that an uncle (had) killed the kids. Fifteen days later, another family member died. When they went to bury him, they found the two little girls under the sand – ALIVE!

Cả nước đều căm phẫn về việc ấy, cho nên kẻ sát nhân sẽ bị hành hình vào cuối tháng bảy.

The country is outraged over the incident, and the man will be executed at the end of July.

Cháu gái lớn được hỏi làm sao cháu sống sót và cháu đã trả lời: "Người đàn ông nọ mặc đồ trắng toát, có vết thương nơi hai đang chảy máu đến nuôi chúng cháu hằng ngày. Ông ấy đánh thức mẹ cháu để mẹ cháu có thể chăm chút cho em của cháu." Trên Đài Truyền Hình quốc gia Aicập, cháu bé được nữ phóng viên nọ người Hồi Giáo, có trùm khăn che, phỏng vấn, nói: "Không ai khác ngoài Giêsu bởi vì chẳng ai khác làm được những việc như thế!"

The older girl was asked how she had survived and she says:- 'A man wearing shiny white clothes, with bleeding wounds in his hands, came every day to feed us. He woke up my mom so she could nurse my sister,' she said. She was interviewed on Egyptian national TV, by a veiled Muslim woman news anchor. She said on public TV, 'This was none other than Jesus, because nobody else does things like this!'

Người Hồi giáo tin rằng Isa (Giêsu) đã làm điều nầy, nhưng các vết thương có nghĩa là Ngài đã bị đóng đinh thật sự, và rõ ràng là Ngài đang sống! Nhưng cũng rõ ràng là cháu bé không thể bịa ra câu chuyện như thế, và chẳng có cách nào khiến hai cháu nầy đã sống sót được nếu như không có phép lạ thật sự.

Muslims believe Isa (Jesus) would do this, but the wounds mean He really was crucified, and it's clear also that He is alive! But, it's also clear that the child could not make up a story like this, and there is no way these children could have survived without a true miracle.

Các nhà lãnh đạo Hồi Giáo sẽ gặp thời buổi khó xử trí ra sao về việc này, và việc hâm mộ Cuộc Khổ Nạn của Giêsu cũng chẳng làm được gì! Nhờ Ai-cập nằm ở trung tâm truyền thông và giáo dục tại Trung Đông, quý vị có thể tin chắc rằng câu chuyện này sẽ được lan truyền. Chúa Kitô còn đang kiểm soát và biến đổi thế giới. Xin vui lòng chia sẻ câu chuyện này với người khác.

Muslim leaders are going to have a hard time to figure out what to do with this, and the popularity of the Passion movie doesn't help! With Egypt at the centre of the media and education in the Middle East , you can be sure this story will spread. Christ is still controlling and turning the world. Please let this story be shared.

Đức Chúa phán: ''Ta sẽ chúc lành cho người đặt niềm tin cậy của họ nơi Ta.'' (Gr. 17)

The Lord says, 'I will bless the person who puts his trust in me. (Jeremiah 17)

Phan văn Phước dịch từ bản tiếng Anh và xin mạo muội nêu vài cảm nghĩ:

1- Nhận được bài viết từ người cháu ruột, tôi rất mừng bởi vì, mồ côi Cha từ trong ''trứng nước'' (Chị dâu chưa biết mình đang mang bầu), cháu Phan văn Cẩn xem Bác, Chú, nhất là Chúa Giêsu, như Cha của mình bởi vì Ba cháu ''đẻ bọc'' đúng vào nửa Đêm chuông ngân mừng Chúa Cứu Thế ra đời! Vả lại, bọ đỡ đầu cháu là người đã đóng vai Chúa Giêsu trong ''Tuồng Thương Khó'' gây nhiều ấn tượng đẹp, được cảm tình của quý Mục Tử và giáo dân trong vùng.

2- Nhắm giúp các ''bạn'' trẻ (nói chung) viết đúng vài ''từ'' Anh văn, tôi gạch dưới một số chữ, chẳng hạn: ''an 8-year old daughter'' thành ''an eight-year daughter'' thì mới đúng văn phạm. Ngoài ra, tôi thêm chữ ''had'' bởi vì người viết sơ ý: việc báo cáo ''report'' xảy ra sau việc ''giết'' (kill) cho nên, theo văn phạm, ''had killed'' là TIỀN quá khứ so với ''reported'' như trong cách tôi chỉnh lại: ''He then reported to the police that an uncle (had) killed the kids.

3- Trong cuốn Koran bằng tiếng Đức (do Hồi Giáo dịch), có câu này: ''Jesus ist das Wort Gottes.'' (Giêsu là Lời của Thiên Chúa.) Tuy nhiên, ''họ'' chỉ tin Ngài là Tiên Tri, chứ không phải Thiên Chúa), sinh bởi Trinh Nữ Maria, bằng ''hơi'' của Thiên Chúa, tức do quyền năng của Ngài, chứ chẳng do đàn ông phàm trần! Họ còn dạy rằng Giêsu KHÔNG bị đóng đinh bởi vì Thiên Chúa đã cứu Ngài và dùng người khác thay Giêsu. Cho nên, trong lời phát biểu ở Truyền Hình, phụ nữ nọ nói úp mở như thế, như kia, nhưng vẫn xác tín rằng không ai làm được phép lạ ấy ngoài Giêsu!

Xin mời vào

a- nghe và đọc bản tin bằng tiếng Anh: Miracle In Egypt – YouTube

b- đọc bản tin bằng tiếng Pháp: Meurtre et Miracle en Égypte !

c- xem Video có hình đứa bé gái bị chôn sống: Jesus Appears and Saves 2 Muslim Children Buried Alive!!!

Link do Phan văn Cẩn gởi:

Phép lạ mới đây tại Ai-cập!

Bản tiếng Anh trên mạng hay trong Videos:

Recent miracle in Egypt! Broadcasted in CBS…

A Muslim man in Egypt killed his wife because she was reading the Bible and then buried her with their infant baby and an 8-year old daughter.

The girls were buried alive! He then reported to the police that an uncle killed the kids. 15 days later, another family member died. When they went to bury him, they found the 2 little girls under the sand – ALIVE!

The country is outraged over the incident, and the man will be executed at the end of July.

The older girl was asked how she had survived and she says:- 'A man wearing shiny white clothes, with bleeding wounds in his hands, came every day to feed us. He woke up my mom so she could nurse my sister,' she said. She was interviewed on Egyptian national TV, by a veiled Muslim woman news anchor. She said on public TV, 'This was none other than Jesus, because nobody else does things like this!'

Muslims believe Isa (Jesus) would do this, but the wounds mean He really was crucified, and it's clear also that He is alive! But, it's also clear that the child could not make up a story like this, and there is no way these children could have survived without a true miracle.

Muslim leaders are going to have a hard time to figure out what to do with this, and the popularity of the Passion movie doesn't help! With Egypt at the centre of the media and education in the Middle East , you can be sure this story will spread. Christ is still controlling and turning the world. Please let this story be shared.

The Lord says, 'I will bless the person who puts his trust in me. (Jeremiah 17)