PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU KINH THÁNH

PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU KINH THÁNH

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

 LỜI NGỎ

 

“Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô” (St. Jerome).

 

Tập tài liệu nhỏ này chỉ nhắm giúp Các Bạn thêm yêu mến và thích thú học hỏi Lời Chúa. Phương pháp này tạm được gọi là “nhảy dù.” Bạn hãy tưởng tượng Bạn đang nhảy dù khỏi một chiếc máy bay từ trên trời cao. Khi còn ở trên cao, Bạn sẽ chỉ thấy một cảnh không gian rộng lớn bên dưới, nhưng khi càng giảm độ cao, Bạn càng nhìn rõ từng chi tiết ở bên dưới hơn. Càng giảm độ cao, Bạn càng nhìn thấy nhều chi tiết hơn. Chúng tôi hy vọng phương pháp đơn giản này sẽ giúp Bạn thấy rằng học Kinh Thánh thật sự không khó khăn như nhiều người tưởng. Trái lại, Kinh Thánh được sắp xếp thật đơn giản và dễ nhớ. Bây giờ, xin mời Bạn bắt đầu cầm lấy “chìa khóa” và mở cửa vào thế giới kỳ diệu của Lời Chúa! Xin Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ hướng dẫn Bạn!

 

1. NỘI DUNG TỔNG QUÁT

 

Giải thích: Từ độ cao lớn nhất, ta chỉ thấy một điểm duy nhất: Kinh Thánh, sau đó, hạ thấp độ cao, ta thấy Kinh Thánh có hai phần: C.Ư và T.Ư, rồi hạ thêm nữa, ta thấy cụ thể từng sách trong C.Ư và T.Ư, càng hạ thấp, ta sẽ thấy rõ thêm từng chi tiết trong từng sách, ví dụ: các dụ ngôn, các phép lạ, những bài tóm tắt sứ mạng của Chúa Giê-su,… rồi từ đó ta sẽ tìm hiểu sứ điệp của từng bản văn Kinh Thánh. “Tip” là những “mẹo vặt” để giúp dễ nhớ bài.

 

  1. 2. TÊN CÁC SÁCH TRONG KINH THÁNH VÀ CHỮ VIẾT TẮT

 

 TT

TÊN SÁCH C.Ư

CHỮ TẮT

 

1. NGŨ THƯ

 

1

Sáng thế ký

St

2

Xuất hành

Xh

3

Lê-vi

Lv

4

Dân số

Ds

5

Đệ nhị luật

Đnl

 

2. CÁC SÁCH LỊCH SỬ

 

6

Giô-sua

Gs

7

Thủ lãnh

Tl

8

Rút

R

9

1 Sa-mu-en

1 Sm

10

2 Sa-mu-en

2 Sm

11

1 Vua

1 V

12

2 Vua

2 V

13

1 Sử biên niên

1 Sb

14

2 Sử biên niên

2 Sb

15

Ét-ra

Er

16

Nơ-khe-mi-a

Nkm

17

Tô-bi-a

Tb

18

Giu-đi-tha

Gđt,

19

Ét-te

Et

20

1 Ma-ca-bê

1 Mab

21

2 Ma-ca-bê

2 Mab

 

“TIP” THỨ TỰ CÁC SÁCH C.Ư (theo điệu)Sáng Xuất Lê Dân Đệ / Giô Thủ Rút Sa Sa / Vua Vua Sử Sử Ét-ra / Nơ Tô Giu Ét Ma Ma / Gióp Thánh Châm Giảng Diễm Khôn (ngoan) Huấn / I Giê Ai Ba Ê Đa / Hô Giô A Ô Giô Mi / Na Kha Xô Khác Da Ma.

3. CÁC SÁCH KHÔN NGOAN

 

22

Gióp

G

23

Thánh vịnh

Tv

24

Châm ngôn

Cn

25

Giảng viên

Gv

26

Diễm ca

Dc

27

Khôn ngoan

Kn

28

Huấn ca

Hc

 

4. CÁC SÁCH NGÔN SỨ

 

29

I-sai-a

Is

30

Giê-rê-mi-a

Gr

31

Ai-ca

Ac

32

Ba-rúc

Br

33

Ê-dê-ki-en

Ed

34

Đa-ni-en

Đn

35

Hô-sê

Hs

36

Giô-en

Ge

37

A-mốt

Am

38

Ô-va-đi-a

Ov

39

Giô-na

Gn

40

Mi-kha

Mki

41

Na-khum

Nk

42

Kha-ba-cúc

Kb

43

Xô-phô-ni-a

Xp

44

Khác-gai

Kg

45

Da-ca-ri-a

Dcr

46

Ma-la-khi

Ml

 

TÊN SÁCH T.Ư

CHỮ TẮT

 

1. TIN MỪNG

 

1

Mát-thêu

Mt

2

Mác-cô

Mc

3

Lu-ca

Lc

4

Gio-an

Ga

 

2. CÔNG VỤ

 

5

Công vụ T. đồ

Cv

 

3. CÁC THƯ

 

6