QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI GX PHÚ HÒA THÁNG 06/2014

QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI GX PHÚ HÒA THÁNG 06/2014

Tin Giáo Hội Việt Nam - Aug 23/08/2014

Quý cha hạt Phú Thọ tĩnh tâm tại giáo xứ Phú Hòa.

Một số hình ảnh quý cha hạt Phú Thọ họp tháng tại giáo xứ Phú Hòa.

Hình: Phêrô Văn Chung