QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI GX THÁNH PHAOLÔ THÁNG 02/2014

QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI GX THÁNH PHAOLÔ THÁNG 02/2014

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Quý Cha hạt Phú Thọ, tĩnh tâm tháng 02-2014 tại giáo xứ Thánh Phaolô.

Một số hình ảnh quý Cha hạt Phú Thọ, tĩnh tâm tháng 02-2014 tại giáo xứ Thánh Phaolô.

Ảnh : Giuse Vũ Minh Danh