Thánh lễ Tro

Thánh lễ Tro

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 05:00 thứ tư ngày 05-03-2014 tại Thánh đường Phú Hòa, cha sở Antôn cử hành thánh lễ Tro, hôm nay là ngày khởi đầu của mùa Chay

Vào lúc 05:00 thứ tư ngày 05-03-2014 tại Thánh đường Phú Hòa, cha sở Antôn cử hành thánh lễ Tro, hôm nay là ngày khởi đầu của mùa Chay. Vào thứ Tư Lễ Tro hằng năm, Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức thân phận tội lỗi và tro bụi của mình. Vì thế, trong Thánh lễ hôm nay, sẽ cử hành nghi thức xức tro lên đầu mỗi người: từ người già lớn tuổi cho đến trẻ. Ý nghĩa của nghi thức này cho thấy tất cả chúng ta đều sinh ra từ tro bụi và trở về với bụi tro.

Bên cạnh đó, vào thứ Tư Lễ Tro hằng năm, Giáo hội buộc những người trưởng thành giữ chay kiêng thịt. Điều cốt yếu của việc ăn chay là chúng ta có dám mở lòng mình ra cho Thiên Chúa và cho tha nhân hay không, mùa Chay là cơ hội để mỗi người chúng ta biết quan tâm đến người khác bằng những nghĩa cử yêu thương, sống bác ái với những người nghèo khổ, túng thiếu và cô đơn trong cuộc sống hôm nay. bằng một quả tim thấm đượm chất men Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

Cha sở công bố Tin Mừng

Cha sở chia sẻ về bài phúc âm

Nghi thức xức Tro

Xem thêm hình xin click vào đây

Ban MVTTGx