QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI GX VĨNH HÒA THÁNG 05/2014

QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI GX VĨNH HÒA THÁNG 05/2014

Tin Giáo Hội Việt Nam - Aug 23/08/2014

Quý cha hạt Phú Thọ tĩnh tâm tháng 05-2014 tại giáo xứ Vĩnh Hòa.

Một số hình ảnh quý cha hạt Phú Thọ tĩnh tâm tháng 05-2014 tại giáo xứ Vĩnh Hòa.

Ảnh : LM Giuse Vũ Minh Danh