Thánh lễ Mừng Kính Thánh Giuse Trùm Lựu bổn mạng HĐMV liên giáo xứ

Thánh lễ Mừng Kính Thánh Giuse Trùm Lựu bổn mạng HĐMV liên giáo xứ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Aug 23/08/2014

Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, bổn mạng Hội đồng mục vụ liên giáo xứ hạt Phú Thọ, được tổ chức tại GX Bắc Hà vào lúc 17g00 ngày 05-05-2014, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế cùng đồng tế với ngài có cha hạt trưởng Giuse Phạm Bá Lãm…

Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, bổn mạng Hội đồng mục vụ liên giáo xứ hạt Phú Thọ, được tổ chức tại GX Bắc Hà vào lúc 17g00 ngày 05-05-2014, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha hạt trưởng Giuse Phạm Bá Lãm và quý cha trong hạt. Tham dự thánh lễ có hơn 300 quý chức trong HĐMV các giáo xứ trong hạt và cộng đoàn dân Chúa.
Ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long,Trùm họ, chết rũ tù ngày 2/05/1854 tại Vĩnh Long dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X đã suy tôn ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước Ngày 02-05-1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II.

MVTTGx