Tân Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

Tân Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jun 04/06/2015

huy hieuVATICAN – Phòng Báo chí Toà Thánh, trong Công báo ra ngày hôm nay thứ năm 04.06.2015, ở mục “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm”, đã loan tin:

“Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo,

cho đến nay là Giám mục hiệu toà Gadiaufala

và Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc,

làm Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc (Việt Nam)”.

(Nguồn: Radio Vatican)

————————————————-

TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIUSE

(theo: http://giaophanxuanloc.net)

dinh duc dao

 

Khẩu Hiệu Giám Mục của Đức Tân Giám Mục Phó Giuse

“Này Là Mình Thầy”(Mc 14,22)

“Hoc est Corpus Meum”

Sinh ngày: 02 tháng 03 năm 1945:  tại Thức Hóa, Bùi Chu.
1957: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu.
1964: Học tại Đại chủng viện Sài Gòn.
1965: Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma.
1971: Thụ phong linh mục tại Rôma, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1971-1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Rôma ( Văn bằng: Tiến sĩ Thần học Luân Lý).
1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M).
1980-2009: Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo – Đại học Giáo hoàng Urbano, viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo.
1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI.
1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ
1992-2001: Thành viên tổ chức” Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn
1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000
1999-2005: Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáo
2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối ngoại Liên tôn
2009-2013: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc
28.02.2013: Được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
05.04.2013: Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc

04.06.2015 :  Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala.

Hiện nay Đức cha giữ chức vụ Chủ tịch UB Giáo Dục Công Giáo trực thuộc HĐGM Việt Nam.

Truyền thông Dòng Tên xin chúc mừng Đức Tân Giám mục Phó Giuse. Xin Thiên Chúa thương đổ tràn muôn vàn ơn Thánh Thần xuống trên Đức Tân Giám mục Phó Giuse trong sứ vụ mới.

Từ Vatian, Jos. Nguyễn Tiến Khải, SJ

Nguồn: Dongten.net