THẦN KHÍ SỰ THẬT

THẦN KHÍ SỰ THẬT

SUY NIỆM - May 09/05/2018

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15

THẦN KHÍ SỰ THẬT

Chúa Giêsu Đấng Cứu độ chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và yêu thương đến cùng. Không những Ngài đã chịu khổ nạn mà cứu chuộc chúng ta, Ngài còn cảm thông sự yếu đuối bất lực của chúng ta trên cuộc hành trình về nước trời, nên Ngài xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để Chúa Thánh Thần soi sáng, dạy bảo và dẫn dắt chúng ta tiến về Thiên Quốc để được hạnh phúc với Ngài.

Chúng ta đang ở trong những ngày chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Ngài chính là Ngôi Ba Thiên Chúa, phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngài là Tình Yêu giữa Cha và Con Ngài được gọi là Thần Khí của Thiên Chúa và cũng là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan muốn giới thiệu về một khuôn mặt mới của Chúa Thánh Thần và đó cũng chính là đặc tính của Ngài: Thần Khí sự thật.

Thật hạnh phúc và bình an biết bao khi đi trong đêm tối mà tìm ra được nguồn sáng, khi cô đơn, lẻ loi, đau khổ mà gặp được người bạn an ủi. Khi yếu đuối bất lực và nguy hiểm lại có người hỗ trợ, bao bọc, nâng đỡ, chở che, khi lạc đường gặp người dẫn dắt chỉ lối cho.

Trong trang Tin Mừng này, Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: “Thầy có nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. Chúa Giêsu muốn yêu thương chúng ta vô cùng, Ngài muốn trao ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có, tất cả những gì chúng ta cần có, để chúng ta được hạnh phúc với Ngài và như Ngài trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ta hãy nghe Lời của chính Chúa Giêsu “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (c.12). Chúa Giêsu đã gián tiếp giới thiệu về sứ mệnh của Chúa Thánh Thần; đó là Ngài sẽ nói những điều mà Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ. Có lẽ vì bản tính con người yếu đuối, các môn đệ không thể hiểu lời của Chúa Cha và Chúa Con, nên Chúa Thánh Thần can thiệp và thiết lập mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Hơn nữa, Ngài còn ban ơn soi sáng đức tin của chúng ta, là những kẻ vốn khó chấp nhận Mầu Nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể.

Thế nhưng rồi khả năng, sức lực, tâm hồn và trí khôn của chúng ta thì có hạn trước những thực tại thiêng liêng, Chúa Giêsu biết rõ chúng ta Ngài không đòi hỏi chúng ta quá sức, Chúa cũng muốn chúng ta biết chúng ta như vậy, để khiêm tốn cầu xin ơn Chúa giúp chúng ta hiểu biết Chúa và những sự thuộc về Ngài. Hiểu biết lời Chúa không chỉ bằng tri thức, lý trí con người, nhưng còn phải cần đến sự soi sáng đánh động của Chúa, chúng ta mới có thể hiểu được bằng tâm thức và có cảm nghiệm sâu xa nữa. Điều ấy Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta như Chúa Giêsu nói:

“Thần Chân Lý đến, Người sẽ dẫn dắt anh em đến sự thật”. Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, Thần Khí Sự Thật, Ngài đã giúp các môn đệ xưa, và hôm nay đối với chúng ta Ngài giúp chúng ta hiểu tất cả sự thật được bày tỏ đầy đủ nơi Ngôi Lời Nhập Thể. Ngài sẽ dạy bảo chúng ta hiểu biết Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể và là Đấng cứu chuộc nhân loại. Chúa Thánh Thần lấy lời của Đức Kitô để soi sáng, dạy dỗ, dẫn dắt chúng ta, bởi vậy, nên Chúa Giêsu nói: “Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

          Chúa Thánh Thần lại lấy những điều nơi Chúa Giêsu mà loan báo cho các môn đệ. Như thế có nghĩa là Chúa Thánh Thần cũng làm công việc của Chúa Giêsu và những công việc ấy cũng phát xuất từ Chúa Cha, khi làm sứ mệnh này, Ngài chính là Thần Khí Sự Thật, vì Ngài đang nói về một sự thật đời đời: Đó là Thiên Chúa Ba Ngôi- sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ.

Chúa Thánh Thần làm cho các môn đệ và cho chúng ta nhận thức ngày càng sâu xa hơn về sự nghiệp và thân thế của Đức Giêsu, càng ngaỳ chúng ta càng hiểu về Đức Kitô hơn, đó là điều làm cho Đức Kitô càng ngày càng được tôn vinh, đúng như lời Chúa Giêsu nói: “Ngài sẽ tôn vinh Thầy”. Nhưng Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết mọi sự Ngài có là của Chúa Cha, và mọi sự của Cha là của Con, nên mọi Chân Lý đều ở nơi Chúa Cha, Chúa Con chỉ là phát ngôn viên của Chúa Cha, mà Chúa Thánh Thần là Đấng phổ biến và giải thích. Vì thế khi ta làm dấu Thánh giá, chúng ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, và đồng thời chúng ta tuyên xưng Chân Lý Chúa Con mạc khải Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần giúp ta hiểu biết những điều Chúa Con mạc khải.

Trên con đường đi tới ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta nhờ cuộc tử nạn của Ngài, chúng ta rất cần có Chúa Thánh Thần soi sáng, dạy dỗ, dẫn dắt. Đừng bao giờ chúng ta tự phụ, tự mãn về những giáo lý chúng ta đã hiểu biết, nhưng phải luôn luôn thao thức học hỏi, tìm hiểu, suy niệm, cảm nghiệm sâu xa hơn nhờ Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu khẳng định: “khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Ngài sẽ đưa anh em tới sự thật toàn vẹn” (c.13a). Một sự thật về Chúa Cha, về Chúa Giêsu và về Ba Ngôi Thiên Chúa. Một sự thật về Tình Yêu của Thiên Chúa và con đường cứu độ của Ngài. Sự thật ấy đời đời ở trong Ba Ngôi Thiên Chúa, ở nơi cung lòng Chúa Cha. Sự Thật ấy chính là Ngôi Hai Thiên Chúa: “Ngài không tự mình nói ra, nhưng những gì Người nghe, Ngài sẽ nói lại và loan báo những điều sẽ xảy đến” (13b).

Và như vậy, Chúa Thánh Thần ở đây đóng vai trò giảng dạy và củng cố niềm tin cho các Tông Đồ. Ngoài ra, Ngài cũng tỏ lộ những điều sẽ xảy ra trong tương lai như một bằng chứng về quyền năng Thiên Chúa của Ngài.

Chính nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng làm cho mọi người biết Thiên Chúa mỗi ngày một sâu xa, để Thiên Chúa được tôn vinh. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy thường trực của chúng ta, có khi trực tiếp bằng sự soi sáng, đánh động, có khi qua các trung gian trong Hội Thánh, có khi Ngài uốn nắn lương tâm chúng ta cho ngay thẳng, chính trực. Tất cả là để đưa chúng ta đến phần rỗi đời đời. Chúng ta hãy luôn khao khát ơn Chúa Thánh Thần, luôn cầu xin Chúa Thánh thần và sống mật thiết với Chúa Thánh Thần trong tư thế tỉnh thức đón nhận những hoạt động của Ngài trong tâm hồn chúng ta.

Tuệ Mẫn