Thánh lễ Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn

Thánh lễ Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn

Tin Giáo Xứ - Nov 02/11/2019

Cầu nguyện cho người thân yêu, không những là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi người Kitô Hữu nhưng còn là nét truyền thống văn hoá của người Việt Nam, " Uống nước nhớ nguồn"
Trong tâm tình hiệp nguyện và cầu xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn người thân : ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn hữu đã được Chúa gọi về trước chúng ta, Cha sở Antôn và công đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện cho Các Linh hồn vào lúc 05g sáng Thứ Bày ngày 02-11-2019, tại thánh đường Giáo xứ.

Giáo hội dành nguyên tháng 11 để  cộng đoàn tín hữu có nhiều thời gian : cầu nguyện, hiệp ý tham dự thánh lễ, làm việc tông đồ hay bác ái để dâng lên Thiên Chúa, để qua những việc lành phúc đức này, Thiên Chúa dủ lòng thương  sớm tha bót các hình phạt cho Các Linh hồn nơi luyện tôi để vào hưởng nhan thánh Chúa.