THÁNH LỄ : DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH

THÁNH LỄ : DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH

Tin Giáo Xứ - Feb 02/02/2020

Sự vâng phục thánh ý Chúa là một trong nét đẹp trong đời sống của Đức Maria và Thánh Giuse. Các Ngài đã thể hiện sự vâng phục này ngay từ khi các ngài được Chúa trao cho trách nhiệm cộng tác với Thiên Chúa trong việc thực hiện công cuộc cứu chuộc loài người.

Vào lúc 17g00 Chúa nhật  IV mùa thường Cha sở Anton cùng cộng đoàn hiệp ý dâng thánh lễ kỷ niệm ngày Thánh Giuse và Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh theo luật của Môi sen.

Quý vị xem thêm album hình xin nhấn vào link đây