Thánh lễ kính Thánh Giuse bổn mạng Giáo Họ II

Thánh lễ kính Thánh Giuse bổn mạng Giáo Họ II

Khu Giáo II Thánh Giuse - Mar 20/03/2022

Trong tâm tình tạ ơn Chúa và mừng kính Thánh cả Giuse Bạn trăm năm Đức Maria,  vào lúc 17g30 chiều thứ Bảy ngày 19-03-2022, tại thánh đường Phú Hòa, Cha sở Vinh Sơn và cộng đoàn dân Chúa hiệp ý dâng thánh lễ cầu  cho giáo xứ và ca1chh riệng cho giáo họ Thánh Giuse mừng bổn mạng hôm nay.

Mở đầu thánh lễ Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn  hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam, quý Đức Tổng  và  cách riêng cho Đức Giám mục  Giuse  Nguyễn Năng, được sức khỏe bình an và tràn đầy thánh ân để dìu dắt TGPSG  đi trong bình an của Chúa. Và Cha cũng chúc mừng Giáo họ Giuse  và quý ông  mừng bổn mạng.

Trong phần chia sẻ Cha khách mời gọi cộng đoàn sống theo gương gia đình Thánh Gia, một gia đình thánh thiện và biết vâng phục để thánh ý Chúa phát triển trong gia đình.
Gia đình thánh thiện là mọi người trong cùng nhà biết chấp nhận khác biệt của nhau, hy sinh và bổ túc cho nhau  trong mọi hoàn cảnh, nhất là phó thác mọi sự lên cho Thiên Chúa quan phòng để Chúa thực thi ý Ngài cho từng thành viên trong gia đình để lên hoàn thiện hơn.
Thánh lễ tiếp tục với phần nghi thức phụng vụ Thánh Thể.
Sau khi quý Cha đồng ban phép lành kết lễ, Ca đoàn giới hiền mẫu đã giúp cộng đoàn nâng tâm hồn, qua ca từ  trong bài hát Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo. Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao: Tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.
Vâng với Thánh Cả Giuse Ngài luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo nhất là giới gia trưởng.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấm vào link đây