Thông Báo: Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse 19-03

Thông Báo: Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse 19-03

Khu Giáo II Thánh Giuse - Mar 19/03/2022

 

 

Ngày 19/03: Kính  Thánh  Giuse Ban Trăm Năm Đức Maria

 Thánh Giuse còn được sách Tin mừng gọi là “Người Công Chính”. Mà người công chính, theo lời Kinh thánh, là người sống bằng đức tin, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa như tổ phụ Abraham. Người Công Chính, nói đơn giản, là người tốt, ngay thẳng, trung tín. Là tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, luôn thực thi trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa. Là con người luôn biết kính trọng và yêu thương tha nhân.

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, cộng đoàn Giáo họ Thánh Giuse hiệp ý  dâng  thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh Nhân bổn mạng.

Thánh lễ tạ ơn lúc 17g30, thứ Bảy ngày 19-03-2022 

Tại thánh đường giáo xứ 

Xin mời quý cộng đoàn hiệp ý  tham dự thánh lễ  và thêm lời nguyện cho quý ông nhận Ngài làm bổn mạng và cách riêng  cho cộng đoàn Giáo họ  Thánh Giuse.