Thánh Lễ Lá : Khai Mạc Tuần Thánh

Thánh Lễ Lá : Khai Mạc Tuần Thánh

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 5g00 sáng Chúa nhật 24-3-2013, giáo xứ Phú Hòa đã cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh.

Vào lúc 5g00 sáng Chúa nhật 24-3-2013, giáo xứ Phú Hòa đã cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh.

Trước Thánh lễ, giáo dân tập trung cuối nhà Thờ để cừ hành nghi thức làm phép lá. Sau khi nghe bài Tin Mừng, cộng đoàn đã hiểu rõ ý nghĩa việc Đức Giêsu vào thành Giêrusalem được đông đảo người dân đón chào một cách đáng kính, để cho thấy Ngài đích thực là Đấng Kitô, là Vua Hoà Bình.

Cha Antôn mời gọi cộng đoàn hãy bước theo Chúa Kitô, để nhờ ơn thánh, chúng ta được tham dự vào thập giá thì cũng được dự phần vào sự phục sinh và sự sống muôn đời với Người. Sau đó, cha Antôn cùng đoàn rước cầm lá trên tay tiến vào nhà thờ.

Thánh lễ đã được cử hành cách trang trọng, tôn nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn tham dự đã được hoà trong tâm tình của người dân thành Giêrusalem xưa, hoan hỷ cầm lá nghênh đón Chúa Kitô. Đồng thời, cũng được thông hiệp vào cuộc thương khó của Chúa.

MVTTGx