Thánh lễ Lá

Thánh lễ Lá

Tin Giáo Xứ - Aug 23/08/2014

Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Hòa chung với Giáo hôi, vào lúc 05:00 Chúa nhật ngày 13-04-2014, Cha sở Antôn và cộng đoàn giáo xứ đã long trọng cử hành

Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Hòa chung với Giáo hôi, vào lúc 05:00 Chúa nhật ngày 13-04-2014, Cha sở Antôn và cộng đoàn giáo xứ đã long trọng cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc vào thành Giêsusalem của Chúa Giêsu Sau phần nghi thức rước lá, tiếp đến là phần phụng vụ lời Chúa, hôn nay chúng ta nghe bài cuộc thương khó Chúa Gisêu.

Trong phần chia sẻ cha Antôn có đưa ra các gợi ý để chúng ta cùng suy ngẫm.

 

Xem thêm hình xin click vào đây

– Trước tiên Chúa Nhật Lễ Lá là việc tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem long trọng của Chúa Giêsu trước khi Người chịu khổ hình và chết. Người đã tự nguyện bước vào cái chết sinh ơn cứu độ.

– Ý hướng thứ hai của Lễ Lá là ngày lễ để tôn kính Chúa Kitô là Vua. Ðây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời trần thế của Người, Chúa Giêsu đồng ý để cho dân chúng tung hô vạn tuế Người là Vua: Người vào Giêrusalem, để loan báo lời chân lý mới và ơn cứu độ, và chính vì loan báo này mà Người đã bị kết án tử hình.

Với ý nghĩa thứ ba, Chúa Nhật Lễ Lá nhắc cho chúng ta biết sống trên đời là đối đầu với đau khổ, vì lễ Lá dẫn đưa chúng ta vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chuẩn bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau thương của Người trên đồi Canvê.

Thucdo