Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Thiên Chúa

Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Thiên Chúa

Tin Giáo Xứ - Jan 01/01/2017

Trong tâm tình hân hoan chào đón năm mới 2017, đặc biệt là hôm nay Giáo hội hân hoan phó dâng năm mới dưới sự quan phòng và nâng đỡ của Mẹ Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa.

Vào lúc 07:30 sáng Chúa nhật ngày đầu của Năm mới dương lịch, Cha Giuse Nguyễn Anh Linh – Dòng Vinh Sơn Phaolô đã chủ tế thán lễ tân niên năm 2017 cho các em Thiếu nhi Thánh Thể và cộng đoàn.

Quý vị xem thêm hình album hình xin nhấn vào đây