Thánh lễ Rửa Tội Tân Tòng 2013

Thánh lễ Rửa Tội Tân Tòng 2013

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Sau 3 tháng học hỏi giáo lý và thực hành sống đạo, chiều thứ Bảy 20/07/2013, tại thánh đường giáo xứ Phú Hòa, 5 anh chị em Dự tòng được diễm phúc trở nên chi thể mới của Đức Kitô và con của Hội Thánh Công giáo qua bí tích Rửa Tội

WGXPH — Sau 3 tháng học hỏi giáo lý và thực hành sống đạo, chiều thứ Bảy 20/07/2013, tại thánh đường giáo xứ Phú Hòa, 5 anh chị em Dự tòng được diễm phúc trở nên chi thể mới của Đức Kitô và con của Hội Thánh Công giáo qua bí tích Rửa Tội do Cha chánh xứ  Antôn Mai Đức Huy chủ sự.

Đúng 16g00 các anh chị Dự tòng và người đỡ đầu cùng tiến lên cung Thánh, để lãnh nhận các  Bí Tích khai tâm gia nhập Kitô giáo: Rửa tội, Thêm sức, và Thánh Thể.

Bí tích Rửa Tội khắc ghi một dấu ấn thiêng liêng trường tồn và không thể tẩy xóa, đó là “ấn tín rửa tội” nghĩa là người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội mãi mãi thuộc về Đức Giêsu Kitô và luôn được Người mời gọi, được ghi dấu và được sai đi.

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, họ chính thức là con cái của Nước Trời, đi theo Đức Kitô và sống cho sự thật. Vì Chúa Giêsu đến trần gian để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Ngài. Qua bí tích Rửa Tội, người tín hữu gia nhập Giáo hội và được hiệp thông hay tham dự vào những lợi ích thiêng liêng trong cộng đồng Giáo hội.

Sau nghi thức lãnh nhận phép Rửa Tội, từ ngọn lửa nến Phục sinh, mỗi Tân tòng còn được trao nến sáng với ý nghĩa: Mỗi người hãy trở nên ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng sẽ soi sáng cho Tân tòng tiếp tục bước đi trên con đường theo Chúa, và làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Kế đó, các anh chị em này lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, nhận ấn tín và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và ra đi loan báo Tin Mừng cho các ACE khác. Giờ đây, các Dự tòng đã được tháp nhập vào Hội Thánh Chúa, trở thành dân Thiên Chúa. Không có hạnh phúc nào bằng được làm con Chúa, trở thành Kitô hữu là một ơn vô cùng lớn lao.

Sau khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, thì Cha sở Antôn đã đến bắt tay chúc mừng từng anh, chị, em, và chụp hình lưu niệm.Kế đến  là thánh lễ, lần đầu tiên các anh chị em Tân tòng được chính thức tham dự và thông phần hiệp ý, để lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể là của nuôi dưỡng Linh hồn vĩnh cửu. Trong thánh lễ  Cha sở Antôn đã giới thiệu  anh chị em tân tòng đến cộng đoàn.  trong phần chia sẻ  Cha sở mời gọi cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện, và nâng đỡ những thành viên mới trong đại gia đình Hội Thánh công giáo.

Quý vị xem hình: xin nhấn vào đây

MVTTGx