Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 8 năm cha sở nhậm xứ

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 8 năm cha sở nhậm xứ

Tin Giáo Xứ - Oct 05/10/2015

‘Tất cả là Hồng Ân”

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa luôn ban nhiều hồng ân xuống trên giáo xứ, vào lúc 16h30 Chúa Nhật XXVII-TN, cộng đoàn dân Chúa Phú Hoà hân hoan đón chào Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột về thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ đồng tế cùng cha chánh xứ Antôn Mai Đức Huy nhân dịp ngài kỷ niệm 8 năm về  nhậm nhiệm sở Phú Hoà ngày 4-10-2007 – 4-10-2015.

Hôm nay cộng đoàn tham dự Thánh lễ thật đông và sốt sắng để hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Trước tiên, cha Antôn có lời cảm ơn Đức Cha Vinh Sơn đã thương yêu và dành nhiều cảm tình cho cha sở cũng như giáo xứ. Ngài cũng cảm ơn Hội đồng Mục vụ cùng cộng đoàn đã luôn quan tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của cha và luôn cộng tác với cha trong công việc phát triển giáo xứ. Khi cha về đây thì giáo xứ có khoảng 1.500 giáo dân mà nay đã lên thành con số 2.600 đó là một điều rất phấn khởi.

Chính Chúa đã sai vị mục tử là cha Antôn đến để hướng dẫn mọi người đi trên con đường tình yêu của Thiên Chúa và ban ơn cho giáo xứ. “ Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì ”. (Ga 15, 1-5) Ngoài việc thực thi sứ vụ của linh mục, quản trị giáo xứ, thánh hoá Dân Chúa : Dâng Thánh lễ cộng đoàn hàng ngày tại nhà thờ và tại gia khi có người qua đời. Cử hành các Bí tích, rao giảng Lời Chúa, giáo dục đức tin…Ngài từng bước chấn chỉnh hoạt động mục vụ của ban HĐMV, các hội đoàn. Lập thêm ban bác ái, ban truyền thông, tạo cho giáo xứ có một sức sống đức tin mạnh mẽ về nhiều mặt.

Không thể kể hết những gì cha Antôn đã cống hiến sau 8 năm là chính sở tiên khởi. Với nhiều kinh nghiệm từng trải qua, ngài đã xây dựng nên ngôi thánh đường mới khang trang, như ngày nay và còn quan tâm bổ sung thêm các công trình phụ như: nhà học giáo lý, hệ thống quạt lạnh trong nhà thờ để phục vụ cộng đoàn tham dự lễ.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi cùng Thánh Cả Giuse quan thày giáo xứ chuyển cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành  và sức khoẻ dồi dào cho cha Antôn để ngài tiếp tục chăm sóc đoàn chiên Chúa trao phó.

Bài: VanChung & ành ThucDo