Thánh lễ Thánh hóa công việc

Thánh lễ Thánh hóa công việc

Tin Giáo Xứ - Feb 19/02/2018

Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có sức khỏe có công ăn việc làm, để sinh hoa lợi giúp cho gia đình và xây dựng xã hội phồn vinh, trên đây là lời mở đầu của  Cha sở Antôn trong thánh lễ  thánh hóa công việc vào lúc 5g00 Chúa nhật ngày 18-2-2017 tại thánh đường giáo xứ.

Trong phần chia sẻ  Ngài đưa ra  nhiều gợi ý giúp công đoàn hướng lòng về Mùa chay thánh, Ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết,  trùng vời ngày Chúa nhật thứ nhất Mùa chay thánh, mùa mời gọi chúng ta hãy ăn năn và sám hối, cầu nguyện và bớt tiêu dùng để dành giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

 Để tín thác cuộc đời của chúng ta vào trong tay CHÚA  ở ngày mùng 1.  Ngày mùng 2 thì nhớ tới ông bà cha mẹ, và ngày hôm nay ngày mùng 3 thì chúng ta Xin Chúa Thánh hóa công ăn việc làm cho chúng ta.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây