Thánh lễ Tiệc Ly

Thánh lễ Tiệc Ly

Tin Giáo Xứ - Aug 23/08/2014

Thứ Năm Tuần Thánh, với Thánh Lễ Tiệc Ly, Hội Thánh bắt đầu bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm những sự kiện và biến cố trọng đại của Chúa Giêsu như: Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể – Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá – Sự Phục Sinh vinh hiển của Đấng Cứu Thế.

“Thánh lễ Tiệc Ly là cao điểm của Năm Phụng Vụ, cao điểm đời sống của Chúa Giêsu và cao điểm đời sống đức tin của Kitô hữu”

Thứ Năm Tuần Thánh, với Thánh Lễ Tiệc Ly, Hội Thánh bắt đầu bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm những sự kiện và biến cố trọng đại của Chúa Giêsu như: Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể – Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá – Sự Phục Sinh vinh hiển của Đấng Cứu Thế.

Vào lúc 17:30 thứ Năm ngày 17-04-2014, Cha sở Antôn chủ sự Thánh lễ và chia sẻ cùng cộng đoàn, hôm nay Hội thánh kỷ niệm lại bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, mừng lễ vượt qua của người Do Thái. Trong bữa ăn này, đã xảy ra hai sự kiện: Chúa rửa chân cho các môn đệ – Chúa thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh. Chúng ta cùng cảm tạ ơn Chúa đã ban nhiều hồng ân xuống trên chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu, yêu cho đến cùng và chết trên thập giá.

Trong thánh lễ hôm nay có nghi thức rửa chân, cha Antôn đã thực hiện việc Chúa làm cho các môn đệ, ngài quỳ xuống rửa chân cho 12 tông đồ mà  quý vị gia trưởng được vinh dự đóng thế. Hình ảnh vị linh mục thừa tác viên của Chúa  rửa chân cho những đại diện giáo dân như  rửa chân cho tất cả mọi người trong giáo xứ, nơi các ngài đang lãnh nhiệm vụ của Giáo hội trao phó chăm sóc. Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về đức  khiêm nhường, yêu thương  tha thứ và phục vụ anh em. “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 14-15). 

Qua Bí Tích Thánh Thể: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hàng ngày trên bàn thờ, các linh mục vẫn làm như Chúa đã làm trong bữa tiệc ly và vẫn tiếp tục cho đến tận thế. Chúa hiện diện với ta mọi ngày và là của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta qua các linh mục, các ngài  thực hiện những di chúc của Chúa cho đến hôm nay. Sự hy sinh của các ngài đáng để chúng ta nhìn lại những tội lỗi, cái tôi và sự hẹp hòi nơi chính bản thân mình.

Quý vị xem thêm hình xin click vào đây

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người luôn có lòng quảng đại bao dung, và yêu thương nhau. Như Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại và chịu chết đền tội thay cho chúng ta. Thánh lễ Tiệc Ly hôm nay, đưa chúng ta vào trong ba Mầu nhiệm: Mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, Mầu nhiệm của Thiên chức linh mục, và giới răn quan trọng là: bác ái yêu thương nhau.

Cuối thánh lễ cha sở cùng cộng đoàn rước Mình Thánh Chúa, qua nhà tạm và các khu giáo, hội đoàn, giáo dân bắt đầu chầu lượt Thánh Thể.

Xin click vào để nghe bài giảng

Bài: Phêrô Văn Chung& Hình: Phêrô ThuDo