Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
THÁNH PHÊRÔ
THÁNH PHÊRÔ

THÁNH PHÊRÔ

Hạnh Tích Các Thánh - Mar 24/03/2014

Trong số 12 Tông Đồ, vị được nhắc đến nhiều nhất là Phê-rô. Phê-rô đứng đầu danh sách. Người ta thường nghĩ Phê-rô là một Tông Đồ nhiều khuyết điểm nhất!

THÁNH PHÊRÔ 

Sinh : khoảng năm 1, Bethsaida
Mất : 64, Rôma, treo ngược
Tôn kính : Giáo hội Công giáo Rôma, Chính thống giáo Đông phương
Nhà thờ : Vương cung thánh đường Thánh Phêrô
Ngày lễ lễ kính : (cùng với Thánh Phaolô) 29 tháng 6 (Giáo hội Công giáo Rôma, Chính thống giáo Đông phương, Anh giáo
Lập Tông tòa Thánh Phêrô 22 tháng 2 (Giáo hội Công giáo Rôma)
Biểu trưng : Người giữ Chìa khóa Thiên đàng

Trong số 12 Tông Đồ, vị được nhắc đến nhiều nhất là Phê-rô. Phê-rô đứng đầu danh sách. Người ta thường nghĩ Phê-rô là một Tông Đồ nhiều khuyết điểm nhất!

– Trước khi gặp Chúa, Phê-rô đã là người chỉ huy trong việc chài lưới. Phê-rô luôn ra lệnh cho mọi người. Khi trở thành Tông Đồ, ông nổi bật trong Kinh Thánh: ông là người mở miệng đầu tiên, ông là người hành động trước nhất.

– Phê-rô, với tất cả lời nói và hành vi có vẻ đao to búa lớn, lại mang bên trong một tâm hồn nhạy cảm, yếu tin nhưng khiêm nhường:

+ Ông biết rõ lòng mình và chính lòng khiêm nhường này đã làm cho ông trở nên một vị thánh lớn: "Nhưng nếu Thầy bảo thì tôi thả vậy…" (Lc 5, 4-6); "Thưa Thầy, xin Thầy hãy tránh xa tôi vì tôi là kẻ tội lỗi" (Lc 5,8)…

+ Chính lòng khiêm nhường đã cứu ông, vì ông cũng phản bội như Giu-đa. Nhưng nhờ khiêm nhường mà ông không tuyệt vọng như Giu-đa…

+ Ông bị Phao-lô làm mất mặt trước cộng đoàn nhưng vẫn im lặng, không tự bào chữa.

+ Trong thư, ông thể hiện sự khiêm nhường của mình vì nhớ đến bản chất tội lỗi đã được Chúa thứ tha.

– Ông được Chúa đặt làm người cai quản Giáo Hội trần gian (giáo hoàng).

– Ông đã đến Rô-ma rao giảng và tử đạo tại đây,chịu đóng đinh vào thập giá ngược đầu.