Thiếu Nhi Thánh Thể lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải lần đầu

Thiếu Nhi Thánh Thể lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải lần đầu

Tin Giáo Xứ - Aug 23/08/2014

Vào lúc 7:30 ngày 19-06-2014 tại Thánh Đường giáo xứ Phú Hòa, Cha sở Antôn đã giúp cho 37 em thiếu nhi Thánh Thể dọn mình và chuẩn bị tâm hồn

Sau một thời gian các em thiếu nhi đã được các Anh Chị giáo lý viên, hướng dẫn học giáo lý, cũng như về nhân bản. Và được Cha sở Antôn kiểm tra lần cuối vào ngày lể Chúa Ba Ngôi vừa qua, các em đã đạt yêu cầu như đề ra.

Vào lúc 7:30 ngày 19-06-2014 tại Thánh Đường giáo xứ Phú Hòa, Cha sở Antôn đã giúp cho 37 em thiếu nhi Thánh Thể dọn mình và chuẩn bị tâm hồn một cách sốt sắng, để lãnh nhận Bí Tích Giải Tội lần đầu. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, giúp các em luôn sống với tâm hồn trẻ thơ và tuân gữi luật Chúa đã dạy.

Cha sở Antôn hướng dẩn các em chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải

Các em thiếu nhi lần đầu tiên được vào Tòa Giải Tội và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải với Thiên chúa.

Cha sở chụp lưu niệm với các em vừ lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.

ThucDo