THÔNG BÁO : CHẦU THÁNH THỂ THAY GIÁO PHẬN

THÔNG BÁO : CHẦU THÁNH THỂ THAY GIÁO PHẬN

Tin Giáo Xứ - Jun 01/06/2022

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

05-06-2022

Hàng năm vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cộng đoàn giáo xứ hân hoan và vinh dự được Chầu Thánh Thể thay Giáo phận. Trong thời gian này cộng đoàn có nhiều thời gian chiêm ngắm và ca tụng Thánh Thể Chúa Giêsu, Ngài đã quá yêu thế gian và đã hiến mạng sống Ngài cho nhân loại.

Thánh lễ sáng

  • 05g30 : Lễ cộng đoàn

Thánh lễ hai

  • 07g30 : Lễ Thiếu nhi

Chầu Thánh Thể

  • 08g30 – 09g00 : Thiếu nhi Thánh Thể
  • 09g00 – 10g00 : Gíao họ  Thánh Phanxico Xavie ; Hội Legio; Cđ Cecilia
  • 10g00 – 11g00 : Giáo họ Đức Mẹ vô nhiễm ; Ban Caritas ; Cđ Thánh Tâm
  • 11g00 – 12g00 : Giáo họ Thánh Phaolô ; Ban Truyền thông; Ban Thừa tác viên; Cđ CBMCG
  • 12g00 – 13g00 : Giáo họ Thánh Martin ; Hội CBMCG
  • 13g00 – 14g00 : Giáo họ Thánh Giuse ; GĐPTTT
  • 14g00 – 15g00 : Giáo họ Thánh Phêrô ; Ban Thường vụ; Huynh Đoàn Đa Minh, Ban chăm sóc bệnh nhân

Thánh lễ chiều

  • 17g00 : Lễ cộng đoàn

Ghi chú:
Xin các đơn vị được phân công cử người đánh trống hiệu trước 5 phút, sau mỗi giờ chầu.