Thông báo : Chầu Thánh Thể thay Giáo Phận Sài Gòn.

Thông báo : Chầu Thánh Thể thay Giáo Phận Sài Gòn.

Tin Giáo Xứ - Jun 03/06/2019

"Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa niềm vui suối an hoà."

Thừa lệnh Cha sở, HĐMV Gx Phú Hòa xin trân trọng thông báo.

Chúa Nhật 09/06/2019, nhằm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo xứ Phú Hòa tổ chức chầu lượt Thánh Thể thay Giáo phận Sài Gòn theo chương trình như sau:

• 08h30 – 09h00: TN Thánh Thể
• 09h00 – 10h00: GđPT Thánh Tâm & Cđ Gioan Bt
• 10h00 – 11h00: Khu giáo 2 & Hđ Đaminh
• 11h00 – 12h00: Khu giáo 4 & Cđ Cecilia
• 12h00 – 13h00: Khu giáo 6 & CBM Công giáo
• 13h00 – 14h00: Khu giáo 1 & Legio Mariae
• 14h00 – 15h00: Khu giáo 3 & Caritas
• 15h00 – 16h00: Khu giáo 5 
• 16h00 – 16h30: Toàn thể HĐMV

Kính mong cộng đoàn cố gắng thu xếp thời gian tham dự sốt sắng và đông đủ. Xin chân thành cám ơn.

Phú Hòa ngày 31 tháng 05 năm 2019
T/m HĐMV Gx Phú Hoà

Bart. Lê Sơn Hà