THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH MẸ FATIMA

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH MẸ FATIMA

Tin Giáo Xứ - May 08/05/2017

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại làng Fatima thuộc nước Bồ Đào Nha với ba trẻ Luxia, Phanxicô và Giaxinta. Ngày 13/05/2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ hiện diện tại linh địa Fatima để chủ sự nghi lễ phong Hiển Thánh cho hai Chân Phước thiếu nhi Phanxicô và Giaxinta.

Hiệp thông với ĐGH cùng toàn thể con cái Mẹ trên khắp thế giới, Gx Phú Hòa tổ chức tôn vinh Mẹ Fatima vào ngày thứ Bảy 13/05/2017 với chương trình như sau:

12h00: Thánh lễ trọng thể kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima

19h00: Giờ tôn vinh Mẹ Fatima với đoàn rước trọng thể

Kính mời quý vị viên chức HĐMV, thành viên các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Gx Phú Hòa cố gắng thu xếp thời gian sốt sắng tham dự.

 

LÃNH ƠN TOÀN XÁ

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thuộc Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập Ơn Toàn Xá trong suốt năm mừng kỷ niệm 100 năm này, kể từ ngày 27.11.2016 đến ngày 26.11.2017.

Điều kiện hưởng Ơn Toàn Xá Fatima

• Trước hết, nhất thiết phải chu toàn các điều kiện thông thường, đó là: Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện chỉ theo ý Đức Giáo Hoàng.

• Tiếp đến, phải thực hiện một trong ba hình thức tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima sau đây:

1. Hình thức thứ nhất: "Các tín hữu đích thân đi hành hương Linh địa Fatima ở Bồ Đào Nha và tham dự Thánh Lễ hay một trong những giờ cầu nguyện trọng thể và công khai nhằm tôn kính Đức Trinh Nữ Maria." Ngoài ra, các tín hữu còn phải đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính cũng như lời khẩn nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa.

2. Hình thức thứ hai: Người tín hữu phải kính viếng và tham dự Thánh Lễ, Giờ Chầu hay một buổi cầu nguyện công khai và trọng thể trước một bức tượng hay một bức ảnh Đức Mẹ Fatima ở bất cứ một nhà thờ, nhà nguyện hay ở một nơi tôn nghiêm nào đó trong các ngày Đức Mẹ hiện ra trong Năm Kỷ Niệm này, (tức vào các ngày 13 hàng tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. 2017) để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong trường hợp này, người ta cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính cũng như kêu cầu Đức Mẹ Fatima.

3. Hình thức thứ ba: Các tín hữu vì do già yếu, bệnh tật hay vì một lý do quan trọng bất khả kháng nào đó mà không thể đích thân tham dự vào cuộc hành hương Linh địa Fatima hay vào Thánh Lễ, Giờ Chầu hay các giờ cầu nguyện công khai và trọng thể với các tín hữu khác trước các tượng ảnh Đức Mẹ Fatima để tỏ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, thì họ cũng có thể cầu nguyện trước một bức tượng hay ảnh Đức Mẹ Fatima và phải hợp ý tham dự cách thiêng liêng với các tín hữu khác trong các Thánh Lễ, các Giờ Chầu hay các giờ cầu nguyện trong các ngày Đức Mẹ hiện ra, (tức vào các ngày 13 hàng tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. 2017.)