Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Sep 11/09/2020