THÔNG BÁO: HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ PHÚ HÒA

THÔNG BÁO: HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ PHÚ HÒA

Tin Giáo Xứ - Feb 23/02/2020

THÔNG BÁO 

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 

"Phục vụ là niềm vui, là vinh hạnh của mỗi người chúng ta vì được góp phần của mình vào cuộc sống này."

Thừa lệnh Cha sở Antôn, Hội đồng mục vụ Giáo xứ  xin trân trọng kính mời:

  • Ban điều hành các Giáo khu 
  • Ban điều hành các Đoàn thể
  • Ban điều hành các Ban ngành

Đến tham dự buổi họp hội đồng Giáo xứ để chuẩn bị cho Mùa Chay và Đại lễ Phục Sinh Năm 2020.

Rất mong mọi thành phần có mặt đầy đủ vào lúc 19 giờ ngày thứ hai 24/02/2020 tại hội trường giáo xứ.

T/m HĐMVGX

Giuse Nguyễn Văn Khẩu