THÔNG BÁO : Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Trực Tuyến (Online) Năm Học 2021- 2022

THÔNG BÁO : Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Trực Tuyến (Online) Năm Học 2021- 2022

Thiếu Nhi Thánh Thể - Oct 24/10/2021

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu”

Giáo Xứ Phú Hoà

 

THÔNG BÁO

V/v Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Trực Tuyến (Online)

Năm Học 2021- 2022

           

            Đoàn Thiếu nhi “Thánh Thể Chúa Giêsu” xin thông báo tới quý Phụ Huynh và các em Thiếu Nhi về thời gian Khai giảng và học tập của các lớp Giáo lý trực tuyến (online) năm học 2021- 2022, như sau:

  • Thời gian học: Các lớp Giáo lý sẽ học vào mỗi 09h00 ngày Chúa Nhật, bắt đầu từ Chúa Nhật 31/10/2021.
  • Hình thức học: Các lớp sẽ học trực tuyến qua công cụ ZOOM.
  • Đối tượng đăng ký: Đoàn Thiếu nhi sẽ mở lớp cho các em Thiếu nhi đã học lớp Rước Lễ 1 năm học 2020- 2021 hoặc các em Thiếu nhi từ năm sinh 2014 trở lên.
  • Hình thức đăng ký: Phụ huynh đăng ký học Giáo lý qua mã QR bên dưới và điền thông tin như hướng dẫn.
  • Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ thứ 5 ngày 21/10/2021 đến hết thứ 4 ngày 27/10/2021.

 

 

                                                                       Phú Hoà, ngày 20 tháng 10 năm 2021

TM. BĐH Xứ Đoàn

Xứ Đoàn Đoàn Phó Nội Vụ 

Micae Chu Đặng Nhật Đan