THÔNG BÁO : Thánh lễ kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô

THÔNG BÁO : Thánh lễ kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô

Tin Giáo Xứ - Jun 29/06/2022

 

 

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo Hội. Nhờ đó mà Giáo hội có thể đứng vững trong ơn thánh của Thiên Chúa.

Thánh Phêrô và thánh Phaolô đã đem Tin mừng cho thành Rôma và biến nơi trung tâm ngoạI giáo này thành trung tâm Kitô giáo. Chính nơi đây, Thánh Phêrô và những người kế vị ngài sẽ thực hiện việc thánh hoá, giảng dạy và cai quản dân Chúa trên khắp địa cầu.

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, mừng kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.

Cộng đoàn dân Chúa, cách riêng Giáo họ Thánh Phêrô hiệp ý  dâng thánh lễ tạ ơn và mừng Thánh nhân bổn mạng.

Thánh lễ tạ ơn lúc 17g30, thứ Tư ngày 29-06-2022

Xin quý cộng đoàn hiệp ý và thêm lời nguyện cho quý ông nhận Hai Thánh  làm bổn mạng, cách riêng cho Giáo họ Thánh Phêrô  luôn được bình an, thánh đức và nhiệt thành phục vụ nhà Chúa.