Thông báo: Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ và Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục

Thông báo: Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ và Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục

Tin Giáo Xứ - Apr 26/04/2017

Trong tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính Thánh Giuse Thợ Quan Thầy Giáo xứ và Hội đồng mục vụ, Ngài đã cầu bầu cùng Chúa bảo trợ giáo xứ trong suốt những năm qua. Đặc biệt trong dịp này Cha sở Antôn Mai Đức Huy mừng kỷ niệm 45 Năm Linh Mục (1972 -29/4 – 2017)

Được sự cho phép của cha sở, Hội đồng mục vụ tổ chức thánh lễ mừng sự kiện ba trong một như sau:

– Ngày 29-04-2017:   lúc 17g30 thứ bảy  Thánh lễ Tạ ơn, mừng kỷ niệm 45 Năm Linh Mục Cha sở Antôn 

– Ngày 01-05-2017: Lúc 17g00 thứ hai, Thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh Giuse Thợ bổn mạng giáo xứ & HĐMVGX và Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi, hiệp ý tạ ơn Chúa mừng 45 linh mục Cha sở Antôn.

Kính mời cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho Giáo xứ cùng  quý chức và đặc biệt  cho cha sở Antôn, vị chủ chăn thân yêu của giáo xứ..