THÔNG BÁO : Thánh lễ mừng kỷ niệm thụ phong linh mục cha Vinh Sơn

THÔNG BÁO : Thánh lễ mừng kỷ niệm thụ phong linh mục cha Vinh Sơn

Tin Giáo Xứ - Jun 09/06/2022


 

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, Cha sở Vinh Sơn dâng thánh lễ tạ ơn, mừng ngày kỷ niệm lãnh nhận ơn Thiên chức  Linh mục 1998 – 09/06 – 2022.

Thánh lễ tạ ơn lúc 17g30, thứ Năm ngày 09-06-2022

Xin quý cộng đoàn hiệp ý và thêm lời nguyện cho Cha sở luôn bình an, sức khỏe, để dìu dắt cộng đoàn giáo xứ.