Thư của Chủ tịch Hiệp hội Bề trên thượng cấp gởi Đức Thánh Cha Phanxicô

Thư của Chủ tịch Hiệp hội Bề trên thượng cấp gởi Đức Thánh Cha Phanxicô

Chuyên Mục Đức Giáo Hoàng - Mar 24/03/2014

thưa Đức Thánh Cha, để sống Tin mừng với sự đơn sơ và triệt để như thánh Phanxicô đã sống, bởi vì theo cách thức đó chúng con cũng có thể xây dựng lại Giáo hội, như Người Nghèo nhỏ bé của thành Assisi đã làm.

Kính thưa Đức Thánh Cha, cả các tu sĩ lẫn các người sống đời thánh hiến hát bài cảm tạ lên Chúa khi được biết ngài được chọn làm Cha và Mục tử của Giáo hội toàn cầu. Trong những ngày dẫn đến việc tuyển chọn của ngài, toàn thể các tu sĩ và các người thánh hiến trên toàn thế giới đã thiết tha cầu xin Chúa ban cho chúng con một vị mục tử theo như lòng Chúa mong muốn. Hôm nay tại quảng trường thánh Phêrô, hàng trăm, hàng trăm tu sĩ và các người thánh hiến thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc và văn hoá, ngóng chờ tin vui: Habemus Papam. Khi biết tên của ngài, nghe lời ngài, và thấy những cử chỉ kèm theo sự xuất hiện đầu tiên của ngài trước công chúng, chúng con tràn ngập niềm vui, hy vọng và sung sướng.

Thưa Đức Thánh Cha, ngài hãy cậy dựa vào các tu sĩ và các người sống đời thánh hiến. Ngài biết rõ điều đó, vì ngài là một người trong chúng con. Ngài yêu mến đời sống thánh hiến, vì đó chính là cuộc sống của ngài. Ngài biết các yếu đuối và khả năng chúng con. Xin giúp chúng con, thưa Đức Thánh Cha, bằng huấn giáo của ngài, để chúng con sống ơn gọi chúng con và thực hiện sứ vụ trong Hội Thánh và trong thế giới, trung thành với Đức Kitô, với Tin mừng, với ơn gọi riêng của chúng con, và với con người thời nay. Xin dạy chúng con, thưa Đức Thánh Cha, để sống Tin mừng với sự đơn sơ và triệt để như thánh Phanxicô đã sống, bởi vì theo cách thức đó chúng con cũng có thể xây dựng lại Giáo hội, như Người Nghèo nhỏ bé của thành Assisi đã làm.

Nhân danh toàn thể các tu sĩ và các người sống đời thánh hiến, là Chủ tịch của Hiệp hội các Bề trên Thượng cấp, con chào mừng ngài, và, nếu được phép, ôm hôn ngài với tình hiếu thảo và nhiệt tình. Con đường hành trình của ngài thật dài, nó không luôn dễ dàng. Vâng, ngài không cô độc. Chúng con sẽ tiến bước theo ngài trong tình yêu và sự vâng phục.

Khi con bảo đảm với ngài về lời cầu nguyện khiêm tốn và đáng tin của chúng con, nhân danh toàn thể các tu sĩ và các người sống đời thánh hiến, con chân thành cúi xin ngài, thưa Đức Thánh Cha, ban cho chúng con Phép lành Toà Thánh.

Người con rất nhiệt thành của ngài trong Đức Giêsu Kitô

José Rodríguez Carballo, ofm

Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn

March 13, 2013 – Rome