Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Thứ Năm tuần 8 Thường niên
Thứ Năm tuần 8 Thường niên

Thứ Năm tuần 8 Thường niên

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Thứ Năm tuần 8 Thường niên
Mc 10, 46-52 : Chúa chữa người mù thành Giê-ri-cô

Tận dụng

1. Lời Chúa :

Chúa Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Chúa Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.
Vừa nghe nói đó là Chúa Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "
Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "
Chúa Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây! "
Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Ngài gọi anh đấy! "
Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giê-su.
Ngài hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? "
Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."
Ngài nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! "
Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Ngài (c 46-52)

2. Suy niệm :

Anh mù trong bài Phúc Âm hôm nay dạy chúng ta bài học “Tận dụng cơ hội”.
Nhờ đám đông ồn ào, anh mù hỏi người chung quanh và biết Chúa Giê-su đi qua (c 46)
Anh la thật to, át tiếng dân chúng để mong Chúa Giê-su nghe và cho anh gặp (c 47)
Anh mù đã biết tận dụng thời cơ và anh đã thành công.
Vậy, chúng ta phải tận dụng cơ hội thế nào để có lợi cho phần linh hồn ?
Có người tận dụng ngày nghỉ việc sớm hơn để đi lễ chiều ngày thường.
Có anh dân tộc tận dụng lúc đánh xe bò ngang qua nhà thờ để xin xưng tội.

3. Bài học : Hãy biết tận dụng mọi trường hợp để làm điều tốt.

4. Sống đạo : Đức Giáo Hoàng Gio-an 23 tận dụng cơ hội

Một lần Đức Hồng Y Rong-can-li (Roncalli) vừa từ trên xe bước xuống. Ngài mới đi xa về. Phái đoàn tòa Giám mục ra đón. Mọi người ngạc nhiên trên vai áo Hồng Y có vương mấy cọng rơm đồng quê. Ai hỏi ngài cũng cười xoà vui vẻ, nhưng mấy nhân viên phụ tá trên xe đều hiểu chuyện. Chiếc xe của Đức hồng Y đang từ hướng Bắc xuống miền Nam ngang qua đồng ruộng. Giữa đường, một chiếc xe bò chở rơm sa hố. Người đánh xe gắng sức đẩy, nhưng xe không nhúc nhích. Đức Hồng Y cho xe dừng lại, xắn tay áo hò dô ta đẩy phụ, và chiếc xe rơm sa lầy lại chuyển bánh tiếp tục lên đường. Những cọng rơm trên vai áo Hồng Y đối với ngài chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng sự thực tỏ rõ cho chúng ta thấy một Hồng Y không quản ngại khó khăn, hay sợ bẩn chiếc áo dòng sang trọng. Sau này lên ngôi Giáo hoàng, Đức Gioan 23 vẫn tiếp tục sống nếp sống bình dị phục vụ.
Lần khác, cả giáo triều Rôma báo động: "Đức Giáo hoàng mất tích". Nhân viên an ninh đổ xô đi tìm. Cuối cùng, người ta gặp ngài đang chuyện trò thân mật với các tù nhân trong khám đường Rôma.

5. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, nếu muốn làm việc tốt, người ta sẽ có rất nhiều cơ hội để làm. Xin Chúa giúp chúng con luôn nghĩ đến việc có ích, để tìm dịp giúp ích cho mọi người. Amen.

Lm. Phêrô Mi Trầm