Thư ngỏ: Chương Trình Ca Nhạc Gây Quỹ Bác Ái

Thư ngỏ: Chương Trình Ca Nhạc Gây Quỹ Bác Ái

Ban Caritas Phú Hòa - May 16/05/2017

Trong xã hội hiện nay, còn rất nhiều người anh em nghèo khổ, bệnh tật đang cần giúp đỡ… Với tinh thần học hỏi và noi gương Thánh Têrêsa Calcutta bổn mạng, Ngài từng chia sẻ: Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.