Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu

Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu

Tin Giáo Xứ - Aug 23/08/2014

Hôm nay là ngày Thứ Hai của Tam Nhật vượt qua, giáo xứ đã tưởng nhớ về cuộc Thương Khó Chúa Giêsu và cử hành nghi thức Táng Xác chúa.

Lạy Chúa, hôm nay khi chúng tôn thờ thánh giá Chúa, chúng con sẽ quỳ gối trước Thánh giá, hôn vào bàn chân Người. Điều duy nhất mà chúng con suy niệm và tin là Chúa đã chết vì chúng ta. Niềm tin bất diệt này sẽ là động lực biến đổi chúng con và thế giới. Từ đó, vì Chúa yêu thương chúng con cho đến chết nên chúng con cũng sẽ sống tình yêu Chúa dạy, sống lời trăn trối của Chúa trước lúc Người ra đi để kiến tạo cuộc sống bình an, hạnh phúc cho chúng con và cho mọi người. Amen.

Hôm nay là ngày Thứ Hai của Tam Nhật vượt qua, giáo xứ đã tưởng nhớ về cuộc Thương Khó Chúa Giêsu và cử hành nghi thức Táng Xác chúa.

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu

Quý vị xem thêm hình xin cilck vào đây

Peter Thucdo