Tiễn đưa thi hài Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ra phi trường Fiumicino