Tiểu sử Đức Gioan XXIII

Tiểu sử Đức Gioan XXIII

Chuyên Mục Đức Giáo Hoàng - Aug 23/08/2014

Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, tên thật là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh tại Sotto il Monte, Ý, thuộc giáo phận Bergamo, vào ngày 25.11.1881.

BlJohnXXII

Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, tên thật là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh tại Sotto il Monte, Ý, thuộc giáo phận Bergamo, vào ngày 25.11.1881.

Năm 1892, ngài gia nhập chủng viện Bergamo.

Năm 1896, ngài được chấp thuận cho gia nhập Dòng Ba và tuyên khấn giữ các quy luật của Dòng Ba này vào 23.5.1897

Từ 1901 đến 1905, ngài học tại Chủng Viện Giáo Hoàng Rôma.

Tháng 10 năm 1904, ngài chịu chức linh mục tại nhà thờ Thánh Maria tại Monte Santo ở Quảng Trường Popolo ở Rôma.

Năm 1905, ngài được chỉ định làm thư ký cho vị tân Giám Mục của Bergamo, Đức Cha Giacomo Maria Radini Tedeschi.

Năm 1915, chiến tranh nổ ra ở Ý, ngài trở thành tuyên úy trong quân đội.

Năm 1919, ngài làm linh hướng cho chủng viện.

Năm 1921, ngài được Đức Giáo Hoàng Biển đức 15 triệu về Tòa Thánh để làm việc.

Ngày 19.3.1925, ngài thụ phong Giám Mục và làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Bulgaria.

Năm 1935, ngài được chỉ định làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Tháng 12.1944, Đức Pio XII chỉ định ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh ở Pháp.

Năm 1953, ngài được thăng Hồng Y.

Ngày 28.10.1958, ngài được bầu làm Giáo Hoàng với tước hiệu là Gioan 23.

Ngày 3.6.1963, ngài qua đời, thọ 82 tuổi, khi Công Đồng Vatican II đang diễn ra.