Tòa Thánh thiết lập Ngày cầu nguyện chăm sóc thiên nhiên

Tòa Thánh thiết lập Ngày cầu nguyện chăm sóc thiên nhiên

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Aug 12/08/2015

OSSROM58389_ArticoloVATICAN. ĐTC Phanxicô thiết lập Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa sẽ được cử hành vào ngày 1-9 hằng năm.

 

 Ngài thông báo quyết định trên đây trong thư đề ngày ngày 6-8-2015 gửi đến ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và được công bố hôm 10-8-2015 tại Vatican.

 

 ĐTC cho biết ngài chia sẻ mối quan tâm của Đức Thượng Phụ chung Bartolomaios của Chính Thống giáo đối với tương lai của công trình tạo dựng, đồng thời đón nhận đề nghị của vị Đại diện Đức Thượng Phụ là Đức TGM Ioannis của giáo phận Pergamo, đưa ra trong buổi giới thiệu thông điệp ”Laudato sí” về việc chăm sóc căn nhà chung (18-6-2015). ĐTC quyết định thiết lập trong Giáo Hội Công Giáo Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, kể từ năm nay và được cử hành lần đầu tiên vào ngày 1-9 sắp tới, giống như từ lâu trong Giáo Hội Chính Thống.

 

 Ngài khẳng định rằng: ”Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta muốn góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng về môi trường mà nhân loại đang trải qua. Vì thế, trước tiên chúng ta phải kín múc từ gia sản tinh thần phong phú của chúng ta những động lực nuôi dưỡng lòng hăng say chăm sóc thiên nhiên, luôn nhớ rằng, đối với những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người vì chúng ta, ”Tinh thần không tách rời khỏi thân xác, khỏi thiên nhiên hoặc các thực tại của thế giới này, nhưng tinh thần sống với và trong các thực tại ấy, hiệp thông với tất cả những gì xung quanh” (Laudato sí, 216). Vì thế cuộc khủng hoảng môi trường mời gọi chúng ta hoán cải sâu xa về tinh thần.“

 

 ĐTC giải thích rằng ”Các tín hữu Kitô được kêu gọi ”hoán cải về môi sinh” bao gồm việc làm nổi bật tất cả những hệ lụy do việc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong tương quan với thế giới bao quanh ta” (Ibid. 217).

 

 Cũng trong thư, ĐTC nhận xét rằng “Ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tín hữu và các cộng đoàn cơ hội quí giá để tái quyết tâm gắn bó với ơn gọi làm người bảo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà Người ủy thác cho chúng ta chăm sóc, cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên nhiên và xin Chúa thương xót vì những tội đã phạm chống lại thế giới chúng ta đang sống. Việc cử hành Ngày này cùng với Giáo Hội Chính Thống sẽ là một cơ hội thuận lợi để làm chứng về tình hiệp thông ngày càng gia tăng của chúng ta với các anh chị em Chính Thống…”

 

 Sau cùng, ĐTC ủy thác cho ĐHY Turkson nhiệm vụ thông báo cho các tổ chức Công lý và hòa bình của Giáo Hội cũng như các chính quyền và tổ chức quốc tế về việc thành lập ngày cầu nguyện này.

 

 Với ĐHY Koch, ngài yêu cầu thực hiện những tiếp xúc cần thiết với Tòa Thượng Phụ chung của Chính Thống giáo và các thực tại đại kết khác để Ngày Cầu nguyện này có thể trở thành một dấu chỉ con đường cùng được tất cả các Kitô hữu đi theo. Hội đồng này của Tòa Thánh cũng có nhiệm vụ cùng với Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô phối hợp các sáng kiến tương tự” (SD 10-8-2015)

 

G. Trần Đức Anh OP