Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
TÓM LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA GĐ/PT.TT XỨ ĐOÀN PHÚHOÀ
TÓM LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA GĐ/PT.TT XỨ ĐOÀN PHÚHOÀ

TÓM LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA GĐ/PT.TT XỨ ĐOÀN PHÚHOÀ

GIA ĐÌNH PTTT - Mar 24/03/2014

Được chính thức thành lập ngày 11.06.2011 Bổn mạng là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

 TÓM LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA GĐ/PT.TT XỨ ĐOÀN PHÚ HOÀ

 • Được chính thức thành lập ngày 11.06.2011
 • Bổn mạng là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Các ban chấp hành qua các thời kỳ 2001-2003 do Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh thành lập.
I/ Ban chấp hành lâm thời:

1- Ô. Đaminh Ngô quang Hiển       Đoàn Trưởng
2- Ô. Simon Lê công Đình              Đoàn Phó Ngoại vụ
3- Ô. Giuse Nguyễn Văn Chúc       Đoàn Phó nội vụ + thủ quỹ
4- Ô. Giuse Phạm Công Điện        Thư  ký

II/ 2003-2008(có bầu chọn BCH không có tuyên hứa)

1- Ô. Goa Kim Vũ Văn Giản          Đoàn Trưởng
2- Ô. Simon Lê công Đình              Đoàn Phó Ngoại vụ
3- Ô. Giuse Nguyễn Văn Chúc       Đoàn Phó nội vụ + thủ quỹ
4- Ô. Giuse Phạm Công Điện         Thư  ký

III/ 2008-2010(có bầu chọn BĐH không có tuyên hứa)

1- Ô. Phêrô Lê Văn chung               Đoàn Trưởng
2- Ô. Gioan B. Lê Văn Lợi              Đoàn Phó nội vụ
3- Ô. Giuse Nguyễn Văn Cường     Đoàn Phó Ngoại vụ
4- Ô. Phêrô Phạm Văn Thanh        Thư  ký
5- Ô. Phêrô Ngô Quốc Hùng          Thủ quỹ
6- Ô. Giuse phạmQuốc Cang           BA/ xã hội
7- Ô Giuse Phạm Văn Thông          Phụng vụ

 • Đến ngày 25/7/2010 đại diện BCH cũ miễn nhiệm bàn giao lại cho ông Phạm Công Điện Quyền đoàn Trưởng đảm nhận tổ chức bầu chọn nhân sự vào BĐH mỗi nhiệm kỳ 2010-2013(như sau)

1- Đoàn trưởng       Ô.Giuse Phạm Công Điện
2- Phó nội vụ            Ô. Augustônô Vũ công Khánh
3-Phó ngoại vụ        Ô. Giuse Nguyễn Văn Kỳ
4- Thư Ký                 Ô. Phêrô Phạm Văn Thanh
5- Thủ quỹ                Ô. Phêrô Ngô Quốc Hùng 
6- UV/ phụng vụ      Ô. Giuse Phạm Văn Thông
7- UV/BA/XH          Ô  . Giuse phạmQuốc Cang   

 • BCH chánh thức đã tuyên hứa ngày 06/08/2012 Lễkính chúa hiển dung dưới sự chủ tế của cha chánh Xứ kiêm linh hướng và trao uỷ nhiệm thư cho các thành viên với sự chứng kiến của đại diện BCH Hạt Phú Thọ và công đoàn giáo xứ phú thọ và công đoàn giáo xứ phú hoà tham dự thánh lễ
 • Kể từ 2001-2010 số đoàn viên tuyên hứa không chính xác(có tên không có hoạt động )                
 • Từ 2011 đến nay nhờ sự nâng đỡ nhắc nhở của cha chánh xứ qua những kỳ họp tháng. Đoàn đã bước vào nề nếp
 • Từ địa bàn rãi rác phần đông nhập cư, đoàn viên lại là lao động chính của gia đình nên các hoạt động của đoàn chưa đạt kết quả cao
 • *Qua lễ kính thánh tâm chúa giêsu 15/06/2012 đoàn có tổ chức cho số đoàn viên tuyên hứa được 8 người gồm 6 nam và 2 nữ.

Hiện nay đoàn có những hoạt động khả quan

 • Tổ chức đọc kinh luân phiên_hội họp tại xứ và cấp trên đều đặn hơn
 • Tổng số đoàn viên hiện có : 35
 • Trong đó chính thức 30 gồm có 2 nữ
 • Đoàn viên dự khuyết 5 gồm 01 nữ
 • Trên đây là những diễn biến hoạt động của đoàn thể GD/PT.TT xứ đoàn phú hoà