HUYNH ĐOÀN ĐA- MINH

HUYNH ĐOÀN ĐA- MINH

Huynh Đoàn Đa Minh - Mar 24/03/2014

Được chính thức thành lập vào năm 1998 do LM Đa Minh Trần Đức Công Ngày 1/8/2006 được dấu ấn của tinh dòng Đa Minh do Lm Giuse Nguyễn Cao Luật OP. Bề trên giám tĩnh ký

HUYNH ĐOÀN ĐA- MINH Giáo Xứ Phú Hoà

 • Được chính thức thành lập vào năm 1998 do LM Đa Minh Trần Đức Công
 • Ngày 1/8/2006 được dấu ấn của tinh dòng Đa Minh do Lm Giuse Nguyễn Cao Luật OP. Bề trên giám tĩnh ký
 • Linh mục linh hướng:Cha Antôn Mai Đức Huy
 • Thuộc liên huynh thành hiển hạt phú thọ
 • Tổng số đoàn viên : 26
 • Thánh bổn mạng : Thánh Simon Phan Đắc Hoà
 • Mừng kính vào ngày 12/12
 • Tiến trình phát triển:

Năm 1998 Ban phục vụ huynh đoàn:

1- Bà Anna Trần Thị Nhàn (hội trưởng)
 2- Bà Maria Mai Thị Aùi (thư ký)
 3- Bà Anna Hoàng Thị Mai (thủ quỹ)
 4- Bà Maria Trần Thị Tuyết (huấn đức)
    

 • Nhiệm kỳ 2009-2012
  1-    Bà Maria Vũ Thị Dung(hội trưởng)
  2-    Bà Maria Vũ Thị Quy(phó)
  3-    Bà Maria Vũ Thị Nhi(thư ký)
  4-    Bà Anna Hoàng Thị Khoát(huấn đức)
  5-    Bà Maria Phạm Thị Hồng(tông đồ)
  6-    Bà Maria Phạm thị Trúc(thủ quỹ)
  * Khó khăn :
    1 Chị qua đời
    1 chị đi nước ngoài
  Do vậy ban phục vụ HĐ thiếu người nên sinh hoạt không điều, còn nhiều hạn chế
 1. Nhiệm kỳ 2012-2016
  Ban phục vụ huynh đoàn
    1- Bà Maria Vũ Thị Dung(hội trưỡng)
    2- Bà Anna hoàng Thị Mai( hội phó)
    3- Bà Maria Nguyễn Thị Thu Hà( thư ký)
    4-Bà Maria Nguyễn Thị Kim Thành (thủ quỹ)
    5- Bà Maria Phạm Thị Hồng (tông đồ)

 Hoạt động

_ Hàng ngày đoàn viên nguyện kinh phụng vụ từ 16h30 tại thánh đường
_họp nguyệt hội mội tháng vào buổi chiều th71 2 đầu tháng
_ Tham gia công tác bác ái tại nhà hưu dưỡng vĩnh lộc(Bình Chánh)

 • Khó khăn :
  _ Nhiều giáo dân chưa biết nhiều về huynh đoàn đa minh
  _ Chưa mời gọi được giới trẻ thanh niên tham gia hội
 • Thuận lợi:
  _ Được sự quan tâm rất nhiều của Cha linh hướng nên huynh đoàn đa minh dần dần ổn định,được cha dìu dắt cầu nguyện giúp mọi đoạn viên thêm lòng sốt sắng trong đời sống dòng và tích cực trong công tác bác ái giúp đỡ những chị em gặp khó khăn