VÀI NÉT VỀ DÒNG TÊN [P3]

VÀI NÉT VỀ DÒNG TÊN [P3]

Loan Báo Tin Mừng - Aug 23/08/2014

Trong đoạn video này, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu vài nét lịch sử khái quát về Dòng Tên thời gian đầu tại Đất Việt. Ai lập ra Dòng Tên?

Trong đoạn video này, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu vài nét lịch sử khái quát về Dòng Tên thời gian đầu tại Đất Việt. Ai lập ra Dòng Tên? Tại sao lại gọi là Dòng Tên? Linh đạo chính của Dòng Tên là gì? Các nhà truyền giáo đầu tiên của Dòng Tên đặt chân đến Việt Nam khi nào? Họ đã làm gì trước tiên khi đặt chân đến Việt Nam?

Theo Dongten