DÒNG TÊN TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀNG TRONG [P4]

DÒNG TÊN TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀNG TRONG [P4]

Loan Báo Tin Mừng - Aug 23/08/2014

Tại sao lại gọi là Đàng Trong, Đàng Ngoài? Có tất cả bao nhiêu thừa sai Dòng Tên đầu tiên đến Đàng Trong? Các thừa sai Dòng Tên đầu tiên đã có mặt tại những địa điểm nào của Đàng Trong?

Tại sao lại gọi là Đàng Trong, Đàng Ngoài? Có tất cả bao nhiêu thừa sai Dòng Tên đầu tiên đến Đàng Trong? Các thừa sai Dòng Tên đầu tiên đã có mặt tại những địa điểm nào của Đàng Trong? Đâu là những khó khăn của các nhà thừa sai đầu tiên? … Trong đoạn video này chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu lược sử truyền giáo về Dòng Tên ở Đàng Trong…

Dongten