Video – Gặp gỡ nhà thiết kế thời trang cho các Giáo Hoàng

Video – Gặp gỡ nhà thiết kế thời trang cho các Giáo Hoàng

Chuyên Mục Đức Giáo Hoàng - Aug 23/08/2014

Các bộ phẩm phục của các Đức Giáo Hoàng từ thời sau Công Đồng Vaticano II cho đến nay do ai thiết kế? Người đó có gì đặc biệt? Các phẩm phục qua mỗi thời Giáo Hoàng có gì thay đổi?

Các bộ phẩm phục của các Đức Giáo Hoàng từ thời sau Công Đồng Vaticano II cho đến nay do ai thiết kế? Người đó có gì đặc biệt? Các phẩm phục qua mỗi thời Giáo Hoàng có gì thay đổi? Chúng ta cùng gặp gỡ và lắng nghe trực tiếp những chia sẻ, cảm nhận rất đơn sơ và chân thành của nhà thiết kế phẩm phục cho bốn đời Giáo Hoàng qua đoạn video sau:

Nguồn: Dongten.net