Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 09/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A.