Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Sáu trong tuần XX – TN : Điều răn trọng nhất 
06:41 14/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Ước gì, chúng ta hãy siêng năng đến kín múc ngọn lửa yêu thương từ nơi Thánh Thể Chúa, để rồi chúng ta đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
20:15 12/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Xin cho chúng ta có được tâm hồn của trẻ thơ là nhận mình nghèo khó, yếu đuối để biết phó thác hoàn toàn trong vòng tay che chở của Chúa.
06:27 12/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức tính bất khả phân ly của Bí tích hôn nhân trong Giáo hội.
06:39 11/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Tôi đã phạm muôn lầm lỗi, tôi mắc nợ Thiên Chúa, mắc nợ con người – mắc nợ chồng chất – món nợ tình yêu. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương tôi, vẫn tha thứ cho tôi hết lần này đến lần khác.
06:23 10/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiểm điểm lại thái độ sống của chúng ta: chúng ta đã làm gì để duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn? Chúng ta đã đối xử ra sao trước tội lỗi của chính mình cũng như của người khác?
06:19 09/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Những ai muốn vào Nước Trời phải trở nên như trẻ nhỏ. Đây là một tiến trình khó khăn và lâu dài, vì người lớn phải quay lại, hoán cải để đơn sơ như trẻ nhỏ
06:53 08/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Ước chi khi nghe Lời Chúa hôm nay, mỗi người trong chúng ta cũng hãy mau mắn lên đường vì “lúa đã chín đầy đồng”, ước gì mỗi chúng ta cũng thực thi
06:44 07/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Lời Chúa Giêsu hôm nay dạy chúng ta : “Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời,
06:44 06/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
cuộc Hiển Dung của Chúa Giêsu giúp chúng ta ý thức về một nguy hiểm: đó là sự chán nản, nhụt chí, thất vọng khi gặp những khó khăn thử thách và đau khổ trong đời sống đức tin.
05:55 05/08/2022
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
   Chúa không giúp ta tiêu diệt thập giá đời mình, nhưng nếu ta có Chúa đồng hành, nếu mỗi ngày ta thấm nhuần lời Chúa dạy, thì chúng ta sẽ chẳng còn sợ gì thập giá khổ đau.