BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 17/06/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm C.