BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 30/06/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XII Thường Niên Năm B.