BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 06/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A.