Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Bi quan hay lạc quan
Bi quan hay lạc quan

Bi quan hay lạc quan

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

lac quanNgười ta cho biết rằng những người lạc quan tích cực sống lâu hơn những người bi quan tiêu cực đến 19%, không biết người ta căn cứ vào đâu để đưa ta kết quả như vậy, nhưng theo nghiên cứu thì thái độ lạc quan tích cực thường làm cho hệ thống miễn nhiễm của thân thể được mạnh hơn và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

 

Thật ra không cần phải nghiên cứu hay tìm hiểu nhiều chúng ta cũng biết rằng sống lạc quan luôn luôn tốt hơn là bi quan. Người lạc quan bịnh nặng cũng trở nên nhẹ, bịnh nhẹ sẽ khỏi; nhưng người bi quan không có bịnh cũng sẽ bị binh vì lo lắng quá, bịnh nhẹ trở nên nặng hơn. Người lạc quan thấy mọi việc không có gì khó khăn; nhưng người bi quan thấy mọi việc đều khó. Người lạc quan luôn đem sự phấn khởi đến cho người khác.

 

Người lạc quan là người có thể có thể sống trong mọi hoàn cảnh; nhưng người bi quan không được như vậy. Người lạc quan và tích cực thường cho mình có đóng góp vào khi sự việc xảy ra tốt đẹp, còn đôi khi thất bại thì đó là chuyện tạm thời và chóng qua mà thôi. Người bi quan và tiêu cực ngược lại, lúc nào cũng nghĩ là lỗi tại mình, và mỗi khi bị thất bại thì càng tưởng tượng thêm những hậu quả mà chưa chắc sẽ xảy ra.

 

Thật ra trong chúng ta đều có lạc quan và bi quan, chỉ có khác nhau là điều nào nhiều và điều nào ít mà thôi. Ðức tin nơi Chúa giúp cho chúng ta có thái độ lạc quan và tích cực hơn, vì ta biết rằng Ðấng Chủ Tể quản trị mọi việc. Nếu chúng ta hết lòng tin nơi Chúa chúng ta sẽ không còn bi quan và âu sầu, nhưng vui vẻ, và mỗi ngày ta sống ý nghĩa và hữu ích, chẳng những cho chính ta mà cho những người chung quanh.

 

Lời Chúa phán “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời, sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ” (Philíp 4:6-7).

 

Bạn là người sống lạc quan hay bi quan?

 

MS Trần Ngọc Chánh